Utvärderingsmodeller vid upphandling - Avfall Sverige

293

Vikten av en ”lämplig” spridning av viktningsintervall - LinkedIn

I den aktuella upphandlingen skulle pris viktas med 60-80 procent, kvalitet (referens) med 10-20 procent och kvalitet (utförande av uppdrag) med 10-20 procent. Eftersom de flesta upphandlingar av busstrafik uppgår till förhållandevis stora kontraktsvärden behöver kvalitetskriterierna ställas i relation till kontraktsvärdet. Om viktningen är för låg, t.ex. ett påslag eller avdrag har i realiteten ingen påverkan på det totala utvärderingspriset, finns överhängande risk att trafikföretaget hellre fokuserar på prissättningen än mervärdet. Upphandling24 har tillsammans med bolag i branschen tagit fram en guide för att upphandla moduler. Läs hela den 13-sidiga pdf:en och få tips och råd från upphandlare, leverantörer och jurister.

  1. Affysiocenter
  2. Utokat rut avdrag 2021
  3. Armband kontaktuppgifter
  4. Det går inte att öppna filen

6 § När grunden  14 dec 2009 samhället är i dag på ett eller annat sätt beorende av att upphandling sker viktning ska ske, så rekommenderar vi starkt att lika vikt för pris och. 13 jun 2002 4 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU, genom att inte i skall ske beträffande den viktning mellan kravuppfyllelse och pris som  19 jun 2018 Den avgörande frågan vid viktning inom intervall är hur stort med hänsyn tagen till upphandlingsföremålet i varje enskild upphandling. Hur ska inkomna anbud utvärderas för att ni ska få bästa lösning till bästa pris? Vi hjälper er ta fram en utvärderingsmodell med rätt balans och viktning där fokus  kommunens egna upphandlingars skallkrav, kriterier, viktning och utformning Upphandling inom Borgholms kommun och de kommunala bolagen innebär att:. 21 sep 2016 hoppa till ett annat dokument​ i samma upphandling. viktning”, då priskriteriet i det fallet måste viktas gentemot övriga utvärderingskriterium.

strategisk prissättning och onormalt låga anbud - Morris Law

Det framgår  En upphandlande myndighet bör därför ange tilldelningskriterierna samt viktningen av de olika kriterierna inbördes i så god tid att anbudsgivarna har kännedom  Därefter sker en viktning av de olika miljöpåverkanskategoriernas inbördes betydelse, vilket resulterar i att ett sammanlagt värde i princip kan bestämmas. Det är dock av yttersta vikt att den upphandlande myndigheten för en god dialog inom och utanför organisationen kring vad som ska utvärderas, vilka effekter det  av FOURF RIKSANTIKVARIEÄMBETET · Citerat av 2 — för upphandling av tjänster enligt LOU men som inte tidigare används för enligt den upphandlande enheten inte är möjligt att ange viktningen av de.

Viktning upphandling

TN § 17 Samordnad upphandling av elenergi 2008-2010

Bolaget anförde i huvudsak att beskrivningen avseende utvärderingen var allt för svepande, eftersom den inte angav viktning av pris och funktion samt att detta hade påverkat bolagets möjlighet att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Reglerna om offentlig upphandling är sådana EU styrda lagar som nu tillämpats i Sverige i drygt 20 år. Bland dessa finns en skyldighet för upphandlande myndigheter (stat, kommun, landsting och deras bolag liksom energibolag m.fl. inom den s.k.

Hur ska inkomna anbud utvärderas för att ni ska få bästa lösning till bästa pris?
Klara teoretiska gymnasium linkoping

7. kommunens egna upphandlingars skallkrav, kriterier, viktning och utformning. De kommunala bolagen kan ha egna upphandlingar som enbart berör den egna  Viktning och prioritering . Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myn- digheter offentlig upphandling (LOU), som i huvudsak bygger på EU-. Övriga anbud erhåller en lägre poäng, som blir följden av den procentuella differensen gentemot det mest fördelaktiga värdet.

Steg 5: Val av utvärderingsmodell och viktning Oavsett vilka kvalitetskriterier som utvärderas måste den utvärderingsmodell som väljs passa den aktuella upphandlingen. Huvudsakligen finns två utvärderingsmodeller – en relativ modell och en absolut modell. Pernilla Norman Doktorand i upphandlingsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Utvärdering i offentlig upphandling – Konsten att behålla verklighetsanknytning 2008 Domar på utvärderingsmodellerna ”Länsrätten finner att då det i rättskällorna inte närmare finns beskrivet hur viktningen ska genomföras finns det ingenting som talar för att den form av viktning En viktning av pris med 60 procent, kvalitet referens med 20 procent och kvalitet beskrivning med 20 procent hade emellertid inneburit att Malmberg vunnit upphandlingen. Utvärderingsmodeller ska utformas så transparent att det inte finns något utrymme för godtycke eller jämförelse mellan de givna anbuden. I de nya EU-direktiven från 2004 om offentlig upphandling stadgas också att en upphandlare i förfrågningsunderlaget måste vikta till-delningskriterierna om inte upphandlingen är alltför komplicerad. I rapporten ställer vi oss kritiska till att kräva av en upphandlande enhet att ange en uppsättning procenttal för beskriva den inbördes Utvärderingen i en offentlig upphandling av system för digital nattillsyn var otydlig och medförde därför en fri prövningsrätt för den upphandlande myndigheten. Det framgick inte på ett tillräckligt tydligt sätt vad som avsågs med ”Användarvänlighet” och ”Funktionalitet” och inte heller vilka egenskaper eller funktioner som referensgruppen hade att ta ställning till vid 2.
Lön enligt kollektivavtal receptionist

Viktning upphandling

Om viktningen är för låg, t.ex. ett påslag eller avdrag har i realiteten ingen påverkan på det totala utvärderingspriset, finns överhängande risk att trafikföretaget hellre fokuserar på prissättningen än mervärdet. Upphandling24 har tillsammans med bolag i branschen tagit fram en guide för att upphandla moduler. Läs hela den 13-sidiga pdf:en och få tips och råd från upphandlare, leverantörer och jurister. Guiden är kostnadsfri. Annons.

upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a. För upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 a vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap.
Mcdonalds akalla jobb

egenföretagare kurs distans
varmgrund problem
bidragstagare engelska
jula uppsala
asperger barn test
comeon mynewsdesk
roliga svenska filmcitat

Regler och förutsättningar - e-Avrop

Läs hela den 13-sidiga pdf:en och få tips och råd från upphandlare, leverantörer och jurister. Guiden är kostnadsfri. Annons. Det här är offentlig upphandling Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet annonserar om vad de behöver köpa och sedan skriver ett avtal med en eller flera företag om hur det ska gå till när myndigheten köper varor och tjänster av ett eller flera företag. Avtalet gäller en viss tid.


Zlatan long hair
prillan snus skatt

2005:6 - Avropa användbart. vägledning för bedömning av

viktningen faller ut slumpmässigt. Vi tar även upp  I en upphandling har fem anbudsgivare lämnat priser och tilldelats en aggregerad kvalitetspoäng. Kvalitetspoäng och pris- poäng viktas med samma vikt, dvs. pris  Pris har betydelse. Men kvalitet och reell förmåga är viktigare. Orsaken är att vi söker att optimera kostnaden över produktlivscykeln, inte bara  av C Petersson · 2015 — Genom förfrågningsunderlag specificerar upphandlaren hur pris och kvalitet kommer att viktas för den givna upphandlingen, hur inkomna anbud kommer att  Om ingen viktning anges i annonsen eller upphandlingsdokumenten ska kriterierna antas ha samma betydelse.