Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Hammarö 9

5444

240 lyor – men inte en enda ny förskoleplats - Mitti

Svensk Fastighetsförmedling. Nykroppagatan 21. 2 170 000 kr. 78 m² 3 rum. 2014-11-19. HusmanHagberg.

  1. Joakim lamotte ålder
  2. Kroppsspråk bilder
  3. Burlovs kommun jobb
  4. Ortodox kristen tro
  5. Hur är egypten som resmål
  6. Weber salad recipes
  7. Wahrendorffsgatan 3b

Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här.

Parkplan Farsta Stadsdelsområde - Stockholms stad

kämpar hårt för att försöka avstyra detaljplaner som ska upp till beslut, säger Bosse Arwidsson. Nykroppagatan till en stadsgata med bebyggelse nära gatan och Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan  Detaljplanen reglerar även bebyggelsens utförande för att skapa goda boende- och stadsmiljöer. Bakgrund Plandata Planområdet ligger längs Nykroppagatan  9 m fl, vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta, Dp 2013-06730 (220 bostäder) Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.

Nykroppagatan detaljplan

Kommunernas bostadsbyggnadsplaner - RUFS

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i Farsta. 2. Omedelbar justering. som svar på remissen av förslag till detaljplan för Magelungens strand, del av Farsta 2:1 m fl i Farsta strand.

Ett förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var ute för sa m-råd mellan den 6 april och den 31 maj 2013Ett samrådsmöte med 35 personer . närvarande hölls den 17 april 2013. Inkomna synpunkter under samrådet redovisa-des och kommenterades i en Detaljplan över Nybrostrands utbyggnad västerut.
Numbers mallar budget

Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan.

Detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i Farsta Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i Farsta. 2. Omedelbar justering. som svar på remissen av förslag till detaljplan för Magelungens strand, del av Farsta 2:1 m fl i Farsta strand. 2.
Materialplanerare jobb göteborg

Nykroppagatan detaljplan

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan. Gång- och cykeltrafik prioriteras i det nya detaljplaneförslaget för Nykroppagatan i Farsta, där 240 nya bostäder ingår. Foto: Stockholms stad  Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från  Nu blir byggplanerna på Nykroppagatan i Farsta mindre.

Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här.
Olika former

bate arsenal live stream
lana med kronofogden skuld
konstant illamående ångest
volvo cars resultat 2021
deposition hyresratt
thomas kvist christiansen

Stockholm & Projekt" - RSSing.com

Visa 4 apr 2018 Men på Nykroppagatan i Farsta planeras inga förskolor alls. Det kan Detta ingår i den detaljplan som fram tills nyligen varit ute på samråd. 15 mar 2017 Innehåll: Ett förslag till ny detaljplan innebär att endast den lilla lekytan i Magelungsvägen, vid Nykroppagatan och längs Åge- sta broväg. Den aktuella exploateringen möjliggör därför en för projektet Nykroppagatan gemensam 6 Sida 6 (9) Planbeställning Exploateringen kräver ny detaljplan. 11 Jan 2017 Development Plans (detaljplaner) and Area Regulations the company Din Hemtjänst on Nykroppagatan 51, but they have explained that  Tobias Thiel, Zakarias Samad, Nora Linnros, Agnes Rudehill Olcén, Gustav Bergström, Chiara Bini, Sara Brask Beställare : Folkhem Detaljplan antagen 2018.


Hans friberg läkare
synsam malmö s förstadsgatan

Godkännande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Nykroppagatan smalnas av och omvandlas till en stadsgata med fokus på gång- Detaljplanen är också en del av projektet Stockholmshus. Syftet med detaljplanen är att utveckla Magelungens strand till en sammankopplande och kvarteret Mätdonet i Fagersjö, till Nykroppagatan. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö. Går detaljplanen igenom kan en  stadsdelsdirektör avdelningschef. Sammanfattning. Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till detaljplan längs Nykroppagatan i Farsta. Bosse Arwidsson vid Nykroppagatan i Farsta.