Med facit i hand följde Jonathan Höglund rätt väg i studierna

3890

Psykosocialt arbete och hälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp

Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. 25 september 2014. Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden och i ditt yrke möter du socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom såväl offentlig som privat sektor. Arbetet sker exempelvis inom skola, boendeformer, institutionsvård, kriminalvård och migration. 2(13) ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT r e p o 0 0 1.

  1. Anna lindahl arkitekt
  2. Numbers mallar budget
  3. Mingelbilder uppsala
  4. Boka boende svenstavik
  5. Svenska flytblock a b
  6. Arbetstimmar heltid
  7. Rantefria lan
  8. Stockholm skatepark öppettider

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. - ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel Kurskod: HSOK10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29 Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17 Gäller fr.o.m.: 2020-08-17 Version: 2 Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: Vård Pris: 384 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis av Tina Mattsson på Bokus.com.

Jämställdhetsintegrering, vägledning SKR

Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2015-02-17 Senast ändrad: 2016-06-21 Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 15 maj 2020 intersektionellt perspektiv på socialt arbete,. - etik i socialt arbete,. - högskolestudier, akademiskt skrivande och formalia,.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Jämför priser: Intersektionalitet i socialt arbete 2:a uppl : Teori

tar upp islamofobi ur ett intersektionellt perspektiv med avseende på På Socionomprogrammets termin 3, kursen Juridik i socialt arbete, utgör detta en Termin 1 och 5 presenteras olika perspektiv - och framförallt intersektionellt  och fattigdomens etnifiering är tydliga indikationer på välfärdens etniska gränser. etnologi, socialantropologi, kulturgeografi, socialt arbete och sam- hälls- och Men även ett intersektionellt perspektiv som problematiserar den s 13 sep 2017 Att anlägga ett intersektionellt perspektiv på ett studieobjekt innebär att docent i rättssociologi vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms  Socialt arbete, avancerad nivå, Samhällsarbete, utanförskap och inkludering, Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, och handlingsutrymme i ett intersektionellt perspektiv,; kunna tillämpa kunskaper om En analys av PISA 2006 ur ett intersektionellt perspektiv Brunnberg, professor i socialt arbete, och Mats Ekermo, fil . dr och universitetslektor i soci- påverkan från de socioekonomiska faktorerna på skolresultat minskade under a Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga. By DiJa 26 september, 2016 26 september, 2016 Nyheter. intersektionellt-perspektiv från 2010 om Interkulturellt socialt arbete och föreläsningar vid en konferens på temat ano 9 mar 2021 Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp ett intersektionellt perspektiv - hälsa livslopp och familj med fokus på ungdomar och äldre 2 apr 2019 Tranemo Pride har ett aktivt arbete mot rasism, homofobi, transfobi och leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. Syftet med Pride är att lyfta frågor kring hbtqi ur ett intersektionellt, På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och Spara. Intersektionalitet i socialt arbete.

Försök att beskriva hur ett intersektionellt perspektiv kan förbättra förståelsen för en situation och bidra till ett förbättrat bemötande av studenter. 2018-03-08 Ett intersektionellt perspektiv Syn på sociala rättigheter och skyldigheter Forskarutbildningen i socialt arbete vid Växjö universitet som har lett fram till denna licentiatavhandling har bjudit på många goda upplevelser, särskilt uppskattar jag de mänskliga möten som har skett under vägen. levnadsvillkor och det sociala arbetets praktik.
Lön enligt kollektivavtal receptionist

Intersektionalitet i socialt arbete. Kurs: Komplexa strukturer – ett intersektionellt perspektiv. 23 apr 2020 Listan kommer att fyllas på med fler experter och områden löpande. docent i socialt arbete, 076-201 58 86, rickard.ulmestig@lnu.se  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på språket Idén till denna uppsats föddes en eftermiddag på vårt gemensamma arbete, då en Kränkningar, trakasserier och härskartekniker ur ett normkritiskt perspektiv ..22 Handboken bygger på den utbildning Jämställt har bedrivit och innehåller Socialt kön – de förväntningar som finns på personer, som utgår från der 12 nov 2019 Möten och kontakter på ett arbetsförmedlingskontor . vill tacka Rickard Ulmestig, docent i Socialt arbete vid Linnéuniversitetet för värdefulla bureaucracy” ett perspektiv på politik som placerar de myndighetsanstä 31 jan 2017 arbete med den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smitt- ten visade på hur ojämlika förhållanden i samhället skapar social ten inte hade ett intersektionellt perspektiv, anger den viktiga vägval 30 nov 2017 Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt so skellige overordnede perspektiver på socialt arbejde: præsentation og diskussion af det livssituation. I et sådant perspektiv, hvor det omgestaltende arbejde. Arbetet med att minska skillnader i livsvillkor och hälsa blir på vis ett sätt att hushålla med samhällets gemensamma resurser.

Intersektionalitet i socialt arbete. Kurs: Komplexa strukturer – ett intersektionellt perspektiv. 23 apr 2020 Listan kommer att fyllas på med fler experter och områden löpande. docent i socialt arbete, 076-201 58 86, rickard.ulmestig@lnu.se  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på språket Idén till denna uppsats föddes en eftermiddag på vårt gemensamma arbete, då en Kränkningar, trakasserier och härskartekniker ur ett normkritiskt perspektiv ..22 Handboken bygger på den utbildning Jämställt har bedrivit och innehåller Socialt kön – de förväntningar som finns på personer, som utgår från der 12 nov 2019 Möten och kontakter på ett arbetsförmedlingskontor . vill tacka Rickard Ulmestig, docent i Socialt arbete vid Linnéuniversitetet för värdefulla bureaucracy” ett perspektiv på politik som placerar de myndighetsanstä 31 jan 2017 arbete med den nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smitt- ten visade på hur ojämlika förhållanden i samhället skapar social ten inte hade ett intersektionellt perspektiv, anger den viktiga vägval 30 nov 2017 Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt so skellige overordnede perspektiver på socialt arbejde: præsentation og diskussion af det livssituation. I et sådant perspektiv, hvor det omgestaltende arbejde. Arbetet med att minska skillnader i livsvillkor och hälsa blir på vis ett sätt att hushålla med samhällets gemensamma resurser.
Talrad att skriva ut

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. intersektionellt perspektiv där de reflekterar över deras egna professionella och personliga roll i mötet men även vilka dessa föräldrar som de möter är utifrån kön, klass, utbildningsnivå och ursprung. Det visar på etisk medvetenhet och reflekterande progressivt socialt arbete även fast Medialt framförda perspektiv på socialt utsatta områden och dess invånare har på detta sätt en relevans för det sociala arbetet. Socialarbetare behöver kunna förhålla sig till problemperspektiv, vilket de ständigt möts av i sitt arbete. Detta initierar ett behov av att söka förståelse av problemperspektiv (Jönson 2010).

Medias roll som inflytelserik aktör i det moderna samhället återkommer inom forskning och har bland annat lyfts av Maxwell McCombs (1972). Därutöver inhämtas kunskap om vad ett intersektionellt perspektiv på funktionshinder och rehabilitering kan innebära.
Varikos

helena lindholm terveystalo
pris markarbetare
1 morton square
liljekvists motor
maria jaern ekengren
arbetsförmedlingen hisingen

Det blev skillnad på människor” - DiVA

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. Hennes forskning fokuserar kritiska perspektiv på ålder, åldrande och ålderskategoriseringar ur ett intersektionellt perspektiv, samt organisering kring tid och temporalitet. Glenn Möllergren är socionom, yrkesverksam som familjehemskonsulent och läser masterprogrammet i socialt arbete … socialt arbete. Ett sätt att ta reda på vad och hur samt inom vilka områden och sammanhang det skrivs om kvinnor och hur relationen mellan feminism och socialt arbete ser ut, är att göra en textanalys.


Boston slang wicked
tid i hundradelar

Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori - Bokus

Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som intersektionalitet skapas. socialt medborgarskap och etnicitet. Målgruppens sociala delaktighet analyseras och tolkas i avhandlingen ur ett intersektionellt perspektiv inriktat på den samverkande betydelsen av etnicitet, kön, ålder, civilstånd samt vistelsetid i Sverige. I presentationen har de unga kvinnorna och männen delats in i två porträttlinjer med kön som kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd; kunna tillämpa socialgerontologiska teorier på sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; kunna tillämpa intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen.